Wat doen de buddy’s van Zorg Actief + ?

Voor onze cliënten kunnen onze buddy’s veel betekenen:

Voor onze buddy’s zijn de cliënten mensen. Wat heeft iemand nodig om zich gezond en gelukkig te voelen ?

Onze buddy’s leven zich in de beleving en het verlangen naar menselijk contact van ouderen met dementie. Met name als de familie ver weg woont of als er geen familie is of als de oudere in een sociaal isolement driegt te raken.
Onze buddy’s staan er garant voor dat de cliënt zijn regie over zijn leven blijft behouden.

Wat doen onze buddy’s ?

Meegaan voor de boodschappen

Gezelschap houden

Begeleiden van ouderen naar activiteiten buitenshuis

Begeleiden naar medische afspraken ( huisarts / tandarts / ziekenhuis )

Observeren en bespreken woon- / leefsituatie met de cliënt.

Behartigen belangen m.b.t. verzorging van de cliënt ( in overleg met de zorginstantie / bewindvoerder en / of mentor )

Alle activiteiten, buiten de verzorging om, die het welzijn van de cliënt bevorderen

Menu