Ouderen met dementie

  1. Home
  2. Ouderen met dementie

De juiste zorg voor ouderen met dementie

Ouderen met dementie hebben speciale zorg nodig. Bij Zorg Actief+ stemmen we deze persoonsgerichte zorg volledig af op de behoefte van de oudere met dementie. Dit doen we door het aanbieden van zorg en ondersteuning die echt nodig is, maar ook door het aanbieden van zinvolle dagbesteding en activiteiten. Bij Zorg Actief+ streven we ernaar om de kwaliteit van leven bij ouderen met dementie te verbeteren.

Een sociaal isolement kan op deze manier worden voorkomen. Dementie is een ingrijpende ziekte die naast belemmeringen voor de oudere zelf, ook beperkingen voor naaste met zich meeneemt. Dementie gaat vaak gepaard met karakterveranderingen. Dit heeft tevens een negatieve invloed op de mensen die zich in de leefomgeving van de oudere bevinden. Acceptatie speelt voor beide partijen een belangrijke rol. Bij Zorg Actief+ dragen we daar graag aan bij.

Dit doen we door het aanbieden van persoonsgerichte zorg voor ouderen met dementie. Deze zorg kan bestaan uit het ondernemen van activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de persoon. Natuurlijk is Zorg Actief+ ook gespecialiseerd in het realiseren van een werkplek waarbij de taken en werkzaamheden overeenkomen met de interesses van de ouderen met dementie. Op deze manier leveren we een belangrijke en positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Niet alleen op fysiek en geestelijk gebied, maar zeker ook sociaal.

Kwaliteit van leven voor ouderen met dementie

Ouderen met dementie hebben vaak moeite met het accepteren van de beperkingen die dementie met zich meeneemt. Vaak wordt er teveel stil gestaan bij wat niet meer mogelijk is, zodat een isolement of zelfs depressieve gevoelens kunnen ontstaan. Door het aanbieden van persoonsgerichte zorg bij dementie kan dit voorkomen worden. Daarbij wordt er gekeken naar wat de oudere nog wel kan, en welke activiteiten aansluiten bij de persoonlijke behoefte en wensen.

Bijvoorbeeld het uitvoeren van taken op een werkplek, of het ontmoeten van nieuwe mensen. Bij Zorg Actief+ zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van een zinvolle dagbesteding voor ouderen met dementie. Dit geeft meer structuur aan het leven van de persoon. Deze dagbesteding zorgt er tevens voor dat ouderen met dementie weer onderdeel uit gaan maken van de maatschappij. Dit heeft een positieve invloed op het sociale en geestelijke welzijn.

Ouderen met dementie

Bij Zorg Actief+ kijken we dan ook altijd naar welke behoefte er bestaat bij de ouderen met dementie. Aan de hand van deze informatie bieden we persoonsgerichte zorg en zinvolle dagbesteding aan. De sociale contacten worden daardoor versterkt, waardoor een isolement voorkomen kan worden. Ook acceptatie is daarbij belangrijk. Door het aanbieden van zinvolle dagbesteding die aansluit bij de wensen van de oudere, hoeven de beperkingen geen cruciale rol te spelen waardoor acceptatie van dementie sneller plaatsvindt.

Menu