Persoonsgerichte zorg dementie

  1. Home
  2. Persoonsgerichte zorg dementie

Persoonsgerichte zorg bij dementie

Bij Zorg Actief+ bieden we persoonsgerichte zorg voor ouderen met dementie. Dat wil zeggen dat we zorg dragen voor het zinvol invullen van de dagbesteding. Daardoor kan een sociaal isolement worden voorkomen, en wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven. De acceptatie van de beperkingen die dementie met zich meeneemt hoort daar ook bij.

Bij Zorg Actief+ zijn we gespecialiseerd in het aanbieden van persoonsgerichte zorg voor ouderen die te maken hebben met dementie. Dit verbetert het welzijn op fysiek, geestelijk en sociaal vlak. Ouderen die geconfronteerd worden met dementie hebben speciale zorg nodig. Nog veel te vaak wordt er bij de zorg en dagbesteding nadruk gelegd op wat de oudere niet kan. Beter is het om te kijken naar welke mogelijkheden er wel zijn, zodat de zorg hierop afgestemd wordt.

Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van zinvolle dagbesteding voor ouderen met dementie. Deze dagbesteding en activiteiten worden volledig afgestemd op de behoefte en het vermogen van de oudere. Bijvoorbeeld door een deelname aan leuke activiteiten die aansluiten bij de interesses van de oudere. Ook het uitvoeren van taken binnen een werkplek buitenshuis of het opdoen van sociale contacten hoort daarbij.

Persoonsgerichte zorg voor ouderen met dementie

Persoonsgerichte zorg bij dementie kan dus op diverse manieren worden aangeboden, zolang deze maar aansluit bij de behoefte van de oudere. Bij Zorg Actief+ bieden we zinvolle dagbesteding bij dementie. Daarbij onderzoeken we waar de interesses van de oudere liggen, en of er de behoefte bestaat tot het opdoen van nieuwe contacten. Daarbij maakt het natuurlijk niet uit of de zorg binnenshuis of buitenshuis plaatsvindt.

Door ouderen met dementie een persoonsgerichte dagbesteding en zorg aan te bieden, voelen zij zich meer betrokken bij de maatschappij. Daarnaast kan het de juiste prikkel geven om een sociaal isolement te kunnen voorkomen. Het aanbieden van persoonsgerichte zorg bij dementie speelt ook een belangrijke rol in de acceptatie van dementie. Door dagbesteding aan te bieden die wel aansluit bij de wensen en capaciteiten van de oudere, ontstaat er meer acceptatie voor de belemmeringen die onlosmakelijk verbonden zijn met dementie.

Persoonsgerichte zorg dementie

Een dagbesteding die wordt afgestemd op de behoefte en interesse van de oudere, zorgt tevens voor een goede structuur. Dit verbetert de kwaliteit van leven en zorgt voor een verbetering van het fysieke, geestelijke en emotionele welzijn van de ouderen met dementie. Voor persoonsgerichte zorg bij dementie staat Zorg Actief+ dan ook graag voor u klaar.

Menu